Het scholingsaanbod van de Fier Academy 

De Fier Academy is het opleidingsinstituut van Fier. Ons doel is om de kennis over geweld in afhankelijkheidsrelaties te vergroten, door onze ervaring en expertise te delen.
Meer informatie over de Fier Academy is te vinden op de website van Fier.

Hieronder is (een deel van) het scholingsaanbod van de Fier Academy te vinden, klik op een tegel voor informatie en de beschikbare trainingsdata.

Wil je (nog) meer weten over de mogelijkheden op het gebied van scholing? We denken graag met je mee!
Neem vrijblijvend contact op met de Fier Academy via fieracademy@fier.nl

N.B. Op deelname aan trainingen van de Fier Academy zijn onze algemene voorwaarden en privacyverklaring van toepassing.

Training Beroepsethiek

voor SKJ geregistreerde professionals

 

 

 

Training Geld & Geweld

voor zorgprofessionals

 

 

 

Training Mensenhandel (niet) op school

voor onderwijsprofessionals (GRATIS!)
 

 

 

Training Signaleren mensenhandel
voor zorgprofessionals
 

 

 

 

 

Training signaleren geweld in afhankelijkheidsrelaties/GIA 

voor onderwijs- en zorgprofessionals

 

 

 

Training Eergerelateerdgeweld, achterlating en huwelijksdwang

voor onderwijs- en zorgprofessionals

 

 

 

Training Online hulpverlening
voor zorgprofessionals

 

 

 

 

 

 

Training Systeemgericht werken
voor zorgprofessionals