Training Beroepsethiek / professionele standaard

Geaccrediteerde training voor SKJ professionals


Voor de (her)registratie SKJ dienen hulpverleners een training professionele standaard te volgen. Deze training is gericht op beroepscode, richtlijnen, tuchtrecht en professionele autonomie. Jaco de Rapper en Gerda de Groot zijn als trainers van Fier bevoegd deze training te ontwikkelen en te geven.

Tijdens de training leren deelnemers hoe zij m.b.v. methodische handvatten hun professionele handelen volgens de geldende standaarden binnen de jeugdzorg kunnen verantwoorden en tevens hoe zij kunnen omgaan met (ethische) dilemma’s. Professioneel handelen betekent dat keuzes gemaakt worden o.b.v. een bewuste afweging van elementen uit de beroepscode, geldende richtlijnen, professionele waarden en normen. De gemotiveerde professionele keuzes verhogen de kwaliteit van de hulpverlening.

De cursus daagt uit tot een intrinsieke behoefte de eigen professionaliteit verder te ontwikkelen en te verdiepen. De deelnemers verdiepen hun professionele autonomie en krijgen handvatten om hun beroep deskundig uit te oefenen op basis van de professionele standaard.

Vorm

  • De training bestaat uit een basisonderdeel en een verdiepend onderdeel. Elk van beide onderdelen bedraagt  3 -3.5 uur.
  • Elk van beide onderdelen kent een 100%  aanwezigheidsplicht.
  • Elk van beide onderdelen wordt begeleid door Jaco de Rapper of Gerda de Groot.

Duur en locatie 

  • Twee dagdelen van 3 tot 3,5 uur;
  • Incompany of op locatie van Fier (Leeuwarden). Vanaf mei 2021 is de training ook te volgen bij Fier in Capelle a/d IJssel.

Kosten en accreditatie
Deelname aan de training bedraagt €295,00 per persoon. De training is geaccrediteerd als formeel lerenactiviteit (ID-nummer SKJ202281).

De deelnemers ontvangen een certificaat en 10 SKJ-punten bij:

  • 100% aanwezigheid;
  • actieve participatie;
  • voldoende voor de thuistoets

Het certificaat moet door de deelnemer zelf geüpload worden in Mijn SKJ om de punten te verzilveren. Bij het invoeren van scholingen in Mijn SKJ worden de accreditatiepunten uit de scholingsagenda overgenomen. Meer informatie is te vinden op www.skjeugd.nl

Aanmelden en/of meer informatie

Hieronder treft u de data aan waarop u zich als individu kunt aanmelden. U kunt de training ook incompany voor uw organisatie inkopen. De trainingen van de Fier Academy zijn altijd op maat. We kijken graag samen met u naar uw wensen en verwachtingen. Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie door een mail te sturen naar fieracademy@fier.nl

N.B. Bij het inschrijven voor een training gaat u akkoord met de kosten (zie hierboven) en de algemene voorwaarden en de privacyverklaring van Fier


Let op: om je in te schrijven voor de training, dien je beide data hieronder aan te vinken. De training bestaat namelijk uit twee verschillende dagdelen (richtlijnen SKJ).

Evenementen